Prihlásenie sa do Newslettera

Značka kvality SK

Značku kvality SK udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe presne stanovených požiadaviek na výrobky.

Slovenský pôvod je jednou z priorít, ktorá pri rozhodovaní zaváži, a predpokladá 75 % podiel domácej suroviny. Navyše, žiadateľ Značky kvality SK musí deklarovať aj technickú dokumentáciu prihlásených výrobkov.

Značka kvality SK bola výrobkom Považského cukru prvýkrát udelená v roku 2013 a v januári 2016  im bola predĺžená na ďalšie 3 roky. Komisia navyše rozhodla, že kryštálový cukor 1 kg, krupicový cukor 1 kg a krupicový cukor v tyčinkovom balení 500 g vykazujú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti. Na základe toho udelila uvedeným produktom Značku kvality GOLD.