Prihlásenie sa do Newslettera

Privacy

Spoločnosť Považský cukor  a.s. sa pri ochrane osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlásením sa do súťaží prebiehajúcich na tejto web stránke, ako aj pridaním receptov alebo vyplnením kontaktného formulára, dávate svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, a to v rozsahu k tomu potrebnom.