Cukor je potravina rastlinného pôvodu, ktorá sa získava buď z cukrovej repy alebo z cukrovej trstiny. Cukor je pravdepodobne technicky najčistejšou potravinou. Podľa noriem by mal obsahovať 99,7% sacharózy. Vďaka vysokej čistote našich výrobkov existuje záruka, že neobsahujú žiadne škodlivé látky. Už od roku 1900 cukrovar v Trenčianskej Teplej ponúka najlepšiu kvalitu svojich výrobkov, ktorú prináša do vašich domácností v rozmanitej podobe.

Cukrovar v Trenčianskej Teplej založila v roku 1900 rodina Wolfovcov z Viedne. Boli to obchodníci s vínom a keď videli, že vypestovaná cukrová repa sa zváža do českých cukrovarov na spracovanie, rozhodli sa, že postavia v Trenčianskej Teplej cukrovar na výrobu „bieleho zlata“. Tak vtedy cukor nazývali, pretože bol nedostatkovým tovarom a mohli si ho dovoliť len tí majetnejší. Stavba cukrovaru trvala necelý rok a už v roku 1901 bola realizovaná prvá kampaň, kde sa spracovalo 700 ton cukrovej repy za deň, pričom pre podnik pracovalo 700 zamestnancov. Prvotný názov spoločnosti „Vágvölgyi cukorgyár“ evokoval, že cukrovar sa nachádza v regióne Považie. Počas viac ako 116 rokov existencie prešla firma niekoľkými organizačnými formami – od účastinnej spoločnosti až po dnešnú akciovú spoločnosť.

V roku 1998, keď sa majoritným akcionárom Považského cukru stala nemecká spoločnosť Nordzucker AG so sídlom v Nemecku, s a začalo vo väčšej miere investovať do rozvoja cukrovaru predovšetkým za účelom zvýšenia jeho spracovateľskej kapacity. Prebehli viaceré modernizácie a automatizácie výrobného procesu. Pre objem investícií boli zas prelomovými roky 2004 a 2005, kedy došlo k rozsiahlym rekonštrukciám v cukrovare. Snahu o neustále zlepšovanie sa preukazujú aj integrované manažérske systémy, ktoré sú v spoločnosti Považský cukor postupne implementované od roku 2000.

Od roku 2004 Považský cukor umiestňuje na trh svoje produkty pod značkou SweetFamily. Sortiment produktov so značkou SweetFamily pozostáva z kryštálového cukru v jeho tradičnej podobe alebo jemnejších zrniečok krupicového cukru a práškového cukru, ktoré sa priamym produktom spoločnosti. Navyše portfólio produktov ponúka prostredníctvom materskej spoločnosti Nordzucker aj hnedý cukor, trstinový cukor, produkt s výťažkami glykozidov steviolu alebo želírovací cukor.

Výroba cukru

„OD REPY K ZÁKAZNÍKOVI“

Skupina Nordzucker je druhý najväčší výrobca cukru v Európe, pričom z cukrovej repy vyrába aj bioetanol a krmivo pre zvieratá. Osemnásť výrobných závodov a rafinérií v Európe tvorí technický, logistický a geografický základ trvalého úspechu. Okolo 3200 zamestnancov celého koncernu sa aktívne zúčastňuje na výrobe kvalitných produktov a poskytovaní služieb.

Výsev a zber cukrovej repy

Repu vysievame na jar a so zberom začíname v septembri, čo pre cukrovú repu znamená 180 dní vstrebávania slnečných lúčov. Repa sa zvyčajne skladuje na okraji poľa na repných skládkach až do jej vyzdvihnutia.

Zber repy a extrakcia

Nákladné autá prepravia repu do cukrovaru a vyložia ju v závode na repnom dvore. Repa sa potom pomocou dopravného pásu presunie do práčky repy.

Rezačky v závode narežú repu na tenké rezky, z ktorých sa potom v difúznych vežiach horúcou vodou extrahuje cukor a vznikne cukrový roztok zvaný surová šťava. Vylúhované rezky cukrovej repy sa používajú pri výrobe krmív.

Čistenie šťavy a odparovanie

Necukrové látky v surovej šťave sa počas čistenia šťavy oddelia pomocou uhličitanu vápenatého a oxidu uhličitého. Po druhej filtrácii dostaneme číru, svetlo žltú prečistenú šťavu. Odparovacia stanica extrahuje vodu z prečistenej šťavy v niekoľkých etapách, až kým nezískame hustú šťavu s obsahom cukru približne šesťdesiat sedem percent.

Kryštalizácia

Táto ťažká, zlato hnedá šťava sa potom ďalej zahusťuje vo varostrojoch. Pri istej koncentrácii sa začínajú tvoriť kryštály cukru. Hustú zmes, známu ako cukrovina, tvoria kryštály a sirup. Táto cukrovina sa vypúšťa do premiešavacích nádrží.

Odstreďovanie

Cukrovina putuje z premiešavacích nádrží do odstrediviek, kde odstredivá sila oddelí kryštály od sirupu. Vznikne biely cukor. Ak tento cukor rozpustíme a znova necháme skryštalizovať, vznikne veľmi čistý a vysoko kvalitný cukor – rafinovaný cukor. Po odstredení popri cukru vzniká vedľajší produkt – melasa (hustý tmavý sirup). Melasa sa používa pri výrobe krmív a ako surovina pri výrobe droždia a alkoholu.

Skladovanie a príprava rôznych druhov cukru

Hotový cukor sa vysuší, schladí a prevezie do sila, kde je dočasne uložený. Aby sme splnili požiadavky zákazníkov, cukor preosievame a predávame ako voľne ložený alebo balený.

Podrobnejší postup výroby si môžete pozrieť tu.

Zobraziť postup